Dvirs.Net - פתרונות אינטרנט מתקדמים

  קידום במנועי חיפוש

Google Yahoo
MSN Overture

  רישום באתרים בעולם

http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.msn.com
http://www.dmoz.org
http://www.excite.com
http://www.hotbot.com
http://www.jayde.com
http://www.ask.com
http://www.altavista.com
http://www.lycos.com

  רישום באתרים בארץ

http://www.google.co.il
http://www.msn.co.il
http://www.walla.co.il
http://www.tapuz.co.il
http://www.nana.co.il
http://www.netex.co.il
http://www.ynet.co.il
http://www.2find.co.il
http://www.reshet.co.il
http://www.kolyom.co.il
http://www.moreshet.co.il
http://www.susita.com
http://www.bazz.co.il
http://www.center.co.il
http://www.2day.co.il
http://www.maven.co.il
http://www.hareshima.com
http://www.tag.net.il
http://www.parpar.org.il
http://www.rambler.co.il
http://www.iguide.co.il

  קידום ושיווק אתרי אינטרנט

יש לך אתר אינטרנט מרהיב ומקצועי אבל אף אחד לא שמע עליו?

הקמת אתר אינטרנט חייבת לכלול בתוך התהליך קידום ושיווק האתר במנועי חיפוש ואינדקסים בארץ ובעולם. אתר אשר לא בוצע בו קידום ושיווק במנועי חיפוש לא קיים באינטרנט באופן מוחלט.

מחקרים מצביעים כי 85% מכניסות לאתרי האינטרנט מתבצעים דרך מנועי חיפוש. שיעור של 75% מהגולשים אינם ממשיכים לעמודי החיפוש הבאים. כל המופיע בעמוד הראשון-שני בתוצאות החיפוש זוכה לחשיפה גדולה יותר ב-75% מאשר בעמודי החיפוש הבאים (כגון קידום אתרים בגוגל).

קידום אתרים מבוססי פלאש (Flash)

קידום אתרים מבוססי טכנולוגית הפלאש הוא בלתי אפשרי בשל אי-יכולת קריאת תוכן האתרים במנועי החיפוש. אתרי פלאש אינם קיימים עבור מנועי החיפוש ומפסידים 85% מכניסות לאתר ממנועי החיפוש וזה הפסד גדול מדי לאתר אינטרנט. אנו מספקים שרות המרה מאתרים מבוססי טכנולוגיית הפלאש לאתרים מבוססי תוכן אמיתי למנועי החיפוש עבור החזרת 85% מכניסות לאתר דרך מנועי החיפוש. טכנולוגיית הפלאש מיועדת לעיצוב גרפי לאתרי אינטרנט אך לא להתבסס על טכנולוגיה זו.

תהליך קידום אתרים במנועי החיפוש כולל מספר שלבים:

1. מחקר ובחירת מילות מפתח למטרה
איתור מילות מפתח המתאימות למטרה לצורך קידום האתר במנועי החיפוש תוך כדי מתן תשומת לב והקפדה למילות החיפוש החשובות והמיותרות ללא שכפולי יתר וגרימת נזק.

2. ניתוח קהל ומחקר שוק השוואתי
בניית אסטרטגיית אופטימיזציה בהתאם לקהל היעד של הגולשים להם מיועד האתר והשוק התחרותי בתחום בהתאם לשוק התחרותי.

3. בדיקת תקינות קוד האתר
בדיקת תקינות קוד האתר לפי תקן תקני W3C ותיקון שגיאות עבור התאמה לתקן הידידותי למנועי החיפוש. לעיתים שלב זה מכריח עדכון כל קוד האתר ובסיום השלב בעל האתר לא בהכרח ישים לב לשינוי משמעותי במבנה האתר.

4. אופטימיזציה לאתר
4.1 אופטימיזציה של קוד האתר בהחדרת מונחי חיפוש תוך שיפור קריאות האתר עבור משתמשים ומנועי החיפוש.
4.2 אופטימיזציה של תוכן האתר על מנת להתאימם למנועי החיפוש.
4.3 אופטימיזציה של מבנה האתר על מנת שמנועי חיפוש ומשתמשים יוכלו לנווט בכולו עד 2-3 דרגות ניווט תוך מתן תשומת לב לעמודים הנכונים והפופולאריים.

5. רישום במנועי חיפוש ואינדקסים
רישום ידני במנועי חיפוש ואינדקסים תוך אופטימיזציה ויעילות הנתונים הנשלחים (מילות חיפוש, תאור האתר, כותרת האתר וכו') אל אתרים אלו.